Welcome to Roskiman.com

Whatever good deeds you send forth is for your own souls (Al-Muzammil:20)

Pengenalan Amalan Kerohanian

Q. Apa pentingnya amalan kerohanian?

A. Seperti yang kita tegaskan sebelum ini, orang yang sembahyang walaupun semua rukun fi’li dan qaulinya sah, namun jika hatinya lalai dan tidak khusyuk dari mengingati Allah maka sembahyangnya tidak memberi apa-apa makna. Bukan sahaja tidak mendapat pahala, tetapi dicela sepertimana firman Allah Ta’ala yang mafhumnya “Maka celakalah (Neraka Wail) bagi orang yang sembahyang, iaitu orang-orang yang lalai dalam sembahyangnya, orang-orang yang berbuat riya” (Al-Maa’un 4-6). Begitu juga bagi mereka yang bersedekah, tetapi jika tidak ikhlas tetapi sebaliknya riak, maka kecelakaan juga bagi mereka yang sedemikian. Apa yang nyata dari kita persoalan khusyuk, ikhlas, taubat, sabar, tawakal, qanaah, syukur, yaqin, malu, warak, tawaduk, takut, harap dan lain-lain bukan amalan fizikal tetapi amalan hati, atau disebut amalan kerohanian kerana ianya berkait rapat dengan kedudukan roh samada bersih atau kotor. Roh yang bersih akan memiliki sifat-sifat terpuji (mahmudah) yang kita sebutkan sebentar tadi, manakal roh yang kotor akan penuh dengan sifat-sifat terkeji (mazmumah) seperti  suka menunjuk-nunjuk (riyak), suka dipuji (sum’ah), bangga diri (ujub), sombong takabbur, pemarah, tamak haloba, hasad dengki, dan lain-lain. Amalan yang diterima oleh Allah SWT hanyalah amalan yang ikhlas dibuat semata keranaNya. Adapun amalan yang dicemari dengan niat-niat lain, maka ianya tertolak. Mendalami … Read the rest “Pengenalan Amalan Kerohanian”

Asal Kalimah ‘Tasawwuf’

Asal Kalimah ‘Tasawwuf’

Para ulama berbeza pendapat bagaimana asal-usul kalimah ‘tasawwuf’ mula digunakan. Berikut adalah antara pandangan pandangan yang popular:

(i) Berasal dari kalimah Arab “safaa” (صفا)  yang membawa maksud bersih dari kekotoran. Yang dimaksudkan bersih dari kekotoran di sini ialah kebersihan hati rohani dari sifat-sifat keji dan digantikan dengan  sifat ikhlas. Ini seperti yang diungkapkan oleh tokoh sufi yang terkenal Bishr ibn Harith “Ahli sufi ialah mereka yang ikhlas (safaa) hati mereka terhadap Allah”.

(ii)               Ada yang berpendapat ianya berasal dari kalimah Arab suff” yang membawa maksud bulu haiwan. Ini kerana golongan sufi ini dikatakan kebiasaannya menggunakan pakaian yang diperbuat dari bulu haiwan.

(iii)             Ada juga yang berpendapat ianya diambil dari kalimah Arab “saff” yang bermaksud barisan kerana golongan sufi ini dikatakan menduduki barisan pertama di sisi Allah kerana kecintaan mereka yang tinggi terhadap Allah dengan hati mereka sentiasa bersama Allah.

(iv)             Mereka juga dikatakan menyamai golongan Ahlul Suffah yang hidup di zaman Rasulullah S.A.W. lantas mereka digelar ahli sufi.

Walau dari mana asalnya kalimah tasawwuf ini, apa yang lebih penting dari itu ialah konsep yang ingin dibawakan oleh ilmu ini.Ringkasnya, ilmu ini mengajak manusia ke arah membersihkan hati dari sifat-sifat keji dan menghiasinya … Read the rest “Asal Kalimah ‘Tasawwuf’”

Apa itu Tasawwuf?

Apa itu Tasawwuf?

Tasawwuf  ialah salah satu cabang teras ilmu Islam yang wujud sejak zaman berzaman yang sangat penting dalam tradisi ilmu Islam. Ianya memfokuskan kepada pembangunan rohani atau batiniah dan pembinaan akhlak seseorang Islam. Namun malang sekali,  hari ini kalimah “tasawwuf”  telah disalahfahami dan adakalanya dicemari. Melalui ruangan ini akan kita perjelaskan dari semasa ke semasa faham tasawwuf yang sebenar agar kemurnian ilmu tasawwuf itu dapat dikembalikan, insya Allah.

Bagaimana Asal Muncul Ilmu Tasawwuf?

Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu untuk seluruh manusia. Baginda adalah sebaik-baik makhluk dan sesempurna kejadian. Tiada seorang manusia pun yang boleh menandingi Baginda SAW dari segi kesempurnaannya. Melalui lidah mulia Baginda SAW, kita menerima wahyu Allah  SWT yang dinamakan al-Qur’an. Seterusnya Baginda SAW menjelaskan lagi berhubung dengan al-Qur’an dan Islam melalui Hadithnya.

Selepas Baginda SAW wafat (w. 11H / 632M), tiada lagi manusia sempurna (insan kamil)  yang boleh menjawab semua persoalan dan memandu umat ke jalan yang diredhai Allah SWT. Lantas para  ulama merasakan perlunya mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW agar tidak berlaku penyelewengan dari sumber asalnya. Maka ilmu-ilmu Islam mula berkembang yang kesemuanya diambil sandarannya  berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith Baginda SAW. Dari situlah ilmu seperti ilmu … Read the rest “Apa itu Tasawwuf?”

Taqlid: Trusting a Mujtahid

by Shaykh Tahir Mahmood Kiani

Islām is like a fortress, or castle, that is guarded continuously by armed sentinels, within its many-feet thick walls that are impenetrable, save for one heavily protected gate and drawbridge that opens by falling over a crocodile-infested moat, that is many metres wide, and cannot be crossed nor overcome. How do you destroy such a people who are so aggressively protected by revealed laws and sincerely adopted rules, yet are themselves so pure of presence, serene of spirit, modest of manners and content of custody?

Click <here> to continue reading…

Courtesy http://www.marifah.net

Beradab dalam Berbeza Pendapat

oleh Nik Roskiman bin Abdul Samad

KITA harus menerima hakikat bahawa walaupun agama Islam itu satu, namun tafsiran terhadap Islam itu berbeza-beza. Pemahaman dan seterusnya penafsiran terhadap sumber-sumber Islam yang asal iaitu al-Quran dan al-Sunnah adalah tidak sama di kalangan para imam dan ulama mujtahid. Kerana itulah ia membawa kepada wujudnya pelbagai aliran atau disebut juga mazhab dalam dunia Islam sejak awal lagi.

Bahkan perbezaan kefahaman ini wujud sejak di zaman para sahabat Rasulullah SAW lagi. Kekalutan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini ialah apabila munculnya sekelompok ‘agamawan reformis’ atau digelar juga ‘progresif’ yang mendakwa bahawa pendapat mereka sahajalah yang betul lalu mereka ini ingin melakukan apa yang disebut ‘pembaikan’ (islah) atau pembaharuan (tajdid) dalam masyarakat.

Pembaharuan ini ingin dilakukan atas pelbagai nama dan platform sama ada ‘minda tajdid’, atau mengemudi ‘bahtera itu dan ini’ dengan pelbagai slogan pula seperti ‘kembali kepada al-Quran dan Sunnah’, atau ‘mengikut amalan generasi Salaf’ dan seumpamanya.

Apa yang ingin digambarkan oleh kelompok ‘mujaddid palsu’ ini ialah selama ini amalan masyarakat kita kononnya tidak mengikut al-Quran dan Sunnah; nenek moyang dan ibu bapa kita tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya; masyarakat kita banyak melakukan amalan bidaah sesat, bahkan turut mempertikaikan mengikut

Read the rest “Beradab dalam Berbeza Pendapat”

Need to Produce Thinking Students

by Nik Roskiman Abdul Samad

There has to be a system able to educate and equip the people with all the tools necessary to face the complex pressures of modern society.

WE celebrated Teachers’ Day a few weeks ago. Talk of education always brings to my mind a speech given by Dorothy L. Sayers at Oxford in 1947, which was later printed in essay form bearing the title The Lost Tools of Learning.

Although Sayers was not an educationist, but rather a novelist, her profound critique of the modern education system has initiated a classical education movement in the US and Europe.

I first came across her ideas several years ago, and those ideas have stayed in my mind. And I find them to be relevant more so now as our government is planning to review or revamp our education system and curriculum.

It is indeed timely for the Government to introduce a new education system that is able to really educate and equip the people with all the tools necessary to face the complex pressures of modern society.

This is the crux of Sayer’s critique of the modern education system: the inability to produce educated people equipped with … Read the rest “Need to Produce Thinking Students”

Sidebar