Home / Mafahim (page 2)

Mafahim

August, 2012

 • 17 August

  Bid’ah Mengikut Ahlul Sunnah Wal Jamaah

  Sumbangan besar Imâm al-Shâfi`î (ra) dalam ilmu Usul al-Fiqh ialah pembahagian beliau terhadap makna ‘perkara baharu’ (al-bid‘ah) dan ‘perkara baharu yang diadakan’ (al-muhdathât) iaitu samada ‘baik’ atau ‘buruk bergantung kepada samada perkara itu selari dengan Shari‘at. Ini diriwayatkan secara Sahih dari dua muridnya yang terkenal pada zaman akhir kehidupan beliau iaitu, pakar hadith Mesir, Harmala ibn Yahyâ al-Tujaybî dan al-Rabî` ibn Sulaymân al-Murâdî: Klik <DI SINI> untuk rencana penuh (format pdf)  

 • 16 August

  MEMAHAMI BIDAAH

  Setakat ini dua buah buku yang menjelaskan dengan terperinci berhubung dengan definisi ‘Bid‘ah, iaitu oleh Abdul Hayy al-Lucknawi dengan kitabnya Tuhfatul Akhyar yang disyarahkan oleh muridnya, Shaykh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Sebuah lagi ialah buku oleh Syed Abdullah Mahfuz al-Haddad bertajuk al-Sunnah wa al-Bid‘ ah di mana beliau memuatkan lebih dari tiga ratus lima puluh hadith-hadith Rasulullah dan athār para Sahabat—moga-moga Allah merahmati mereka semua—bagi menangkis tulisan penulis “Salafi” Muhammad al-Shuqayri dan bukunya al-Sunan wa al-Mubtada’at. Dua artikel di bawah ini amat bermanfaat untuk memahami persoalan Bid’aah. [1] Memahami Bidaah (pdf) [2] Definis Bid’aah Mengikut ASWJ (pdf)

August, 2010

 • 27 August

  Taqlid: Trusting a Mujtahid

  by Shaykh Tahir Mahmood Kiani Islām is like a fortress, or castle, that is guarded continuously by armed sentinels, within its many-feet thick walls that are impenetrable, save for one heavily protected gate and drawbridge that opens by falling over a crocodile-infested moat, that is many metres wide, and cannot be crossed nor overcome. How do you destroy such a people who are so aggressively protected by revealed laws and sincerely adopted rules, yet are themselves so pure of presence, serene of spirit, modest of manners and content of custody? Click <here> to continue …