Ilmu Tasawuf itu Roh Islam

Dalam satu hadith yang agak panjang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab RA menceritakan bagaimana pada suatu hari ketika Baginda SAW sedang duduk bersama para Sahabat RAnhum, tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai baju serba putih, bersih dan tiada tanda kesan-kesan debu kerana musafir, masuk dan duduk mengadap Baginda SAW. Lelaki itu bertanyakan Baginda SAW berhubung dengan Islam, Iman, Ihsan, dan kiamat. Hadith ini amat terkenal dan dirakamkan dalam banyak kitab-kitab hadith termasuk Imam Nawawi RA menyebutnya dalam kitabnya yang terkenal “Hadith 40” Imam Nawawi.

Hadith ini menjelaskan kepada kita bahawa Islam itu mempunyai tiga komponen utama iaitu Islam, Iman dan Ihsan. Islam merupakan apa yang kita panggil rukun Islam hari ini yang mengandungi lima perkara, manakala Islam itu pula apa yang dipanggil rukun Iman yang mempunyai enam perkara manakala Ihsan pula ialah prinsip “Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatNya, yakinlah Allah melihatmu”. Aspek Islam seringkali merujuk kepada perlakuan ibadat khususiah seperti solat, puasa, zakat, haji selain daripada mengucap dua kalimah Syahadah, manakala Iman pula merujuk kepada pegangan atau aqidah seseorang meliputi beriman kepada Allah, Hari Akhirat, para Rasul, para Malaikat Kitab-kitab dan Qada’ dan Qadar. Namun tidak ramai yang memahami bahawa satu lagi kompenen Islam iaitu Ihsan yang meliputi aspek batin atau akhlak dengan Allah SWT dan sekalian makhluknya juga perlu ditititberatkan.

Sejak sekian lama, para ulama seperti Imam al-Ghazali RA melihat bahawa disiplin ilmu yang mendalami ketiga-tiga aspek Islam ini iaitu Islam, Imam dan Ihsan perlu diajar kepada setiap muslim dan menjadi fardu ain kepada semua mukallaf untuk memahami dan mengamalkannya. Hari ini disiplin ilmu–ilmu itu dikenali sebagai fekah, akidah dan tasawuf.

Apa yang mendukacitakan kita sementara ilmu fekah dan akidah rancak diajar, namun ilmu tasawuf seolah dipandang serong oleh segelintir masyarakat seolah ianya bukan daripada ajaran Islam, bukan daripada tradisi keilmuan Islam. Ada yang menuduh kononnya sebagai ilmu saduran agama asing sehingga sanggup mentohmah tasawuf sejijik “air longkang”.

Kalau diteliti, sejarawan seperti seperti Ibn Khaldun (w.1406) misalnya menyebut dalam kitabnya Mukaddimah bahawa tasawuf merupakan salah satu cabang daripada tradisi ilmu Islam manakala dalam Shifa’ al-sail beliau membahaskan panjang lebar berhubung dengan kedudukan ilmu tasawuf. Begitu juga ulama-ulama dan sejarahwan lain, rata-rata bersetuju bahawa ilmu tasawuf merupakan salah satu daripada cabang ilmu yang amat penting dalam pengajian Islam. Hari ini ada suara-suara yang alergik dengan nama ilmu “tasawuf”, sebaliknya lebih selesa menggunakan nama “ilmu akhlak”, “tazkiyatul nafs” atau seumpamanya sedangkan nama tasawuf ini sudah wujud ratusan tahun dulu tanpa ada sebarang penentangan pun. Antara alasannya kerana nama ilmu “tasawuf” itu tidak pernah wujud di zaman Nabi Muhammad SAW. Adakah nama ilmu-ilmu lain seperti ilmu “aqidah”, “tajwid” “mustalahah hadith” dan lain-lain wujud dalam bentuk disiplin ilmu tersusun seperti hari ini? Sudah pasti juga tidak. Oleh itu wujudnya nama-nama disiplin ilmu tertentu yang tiada di zaman Nabi SAW tidak menjadi alasan untuk menolaknya jika prinsip-prinsipnya ada dalam agama.

Di mana pentingnya ilmu tasawuf?

Pentingnya ilmu tasawuf ini ialah kerana ilmu tasawuf inilah ilmu yang mendidik kita untuk khusyuk dalam solat, ikhlas dalam ibadah, dan bersih daripada sifat-sifat keji (mazmumah) dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji (mahmudah) sehingga kita mampu beribadah kepada Allah SWT “seolah-olah kita melihatNya, dan jika kita tidak melihatNya kita yakin Allah SWT melihat kita”. Para imam Mazhab Empat begitu menekankan agar aspek-aspek batin ini diberi penekanan sepertimana pentingnya juga amalan zahir sehingga Imam Malik RA diriwayatkan menyebut “sesiapa yang bertasawuf tetapi mengabaikan fekah, maka dia akan menjadi zindiq, manakala sesiapa memberatkan fekah mengabaikan tasawuf maka dia akan menjadi fasiq, sesiapa yang menggabungkan kedua-duanya maka dialah yang sebenarnya”

Tasawuf merupakan disiplin ilmu yang amat penting lebih-lebih lagi di zaman manusia rakus dengan dunia dan gilakan kemewahan kebendaan. Tanpa mendalami ilmu tasawuf, kita akan menjadi manusia berjasad tanpa roh. Kerosakan akhlak menjadi semakin berleluasa dan rasuah bermaharajalela kerana manusia tidak merasakan bahawa Allah SWT sedang memerhatinya.

>> artikel ini pernah diterbitkan dalam Berita Harian 11 April 2015
Berbeza Pendapat Tanpa Perlu Berbalah

Setiap kita dibesarkan dalam suasana berbeda. Begitu juga dengan pendidikan yang kita lalui juga tidak sama antara satu sama lain. Memahami hakikat ini amat penting untuk kita dapat hidup aman damai, bersatu padu tanpa perlu bermusuhan dan bercakaran kerana disebabkan persekitaran kita dibesarkan, dan pendidikan yang kita lalui membuatkan kita mempunyai perspektif yang berbeda apabila menilai dan memberi pandangan terhadap setiap isu yang timbul. Ini benar untuk semua hal dalam kehidupan ini. Ini tidak bermakna kita menyokong faham “relativisima” atau nisbi yang beranggapan bahawa tiada kebenaran mutlak kerana semuanya bersifat relatif.

Al-Qur’an menyebut berhubung dengan perbezaan pendapat ini melalui Surah Hud 118-119, mafhumnya: “Jikalau Tuhanmumu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berikhtilaf (berselisih pendapat). Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka … .” Para ulama berbeda pandangan berhubung dengan tafsiran ayat ini adakah ia merujuk kepada perselisihan yang dimaksudkan itu dengan wujudnya agama Nasrani, Yahudi dan agama-agama lain di satu pihak dan Islam di satu pihak lain, di mana agama-agama lain itu digolongkan sebagai puak yang berselisih “mukhtalifin” manakala umat Islam termasuk dalam kalangan puak yang dirahmati Allah SWT, atau ia juga merujuk kepada perselisihan umum manusia dalam hal agama. Apapun, realiti yang berlaku hari ini jelas menunjukkan perbezaan pendapat juga wujud di kalangan umat Islam dan jika Allah SWT mahu, Allah Maha Berkuasa untuk menjadikan umat Islam mempunyai satu pandangan saja.

Dalam tradisi Islam, umat Islam sejak di zaman Baginda SAW lagi telah berselisih pendapat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Sahih, bahawa Baginda SAW berpesan kepada para Sahabat RA “Jangan kamu mendirikan Solat ‘Asar sehingga kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah”. Sekumpulan mendirikan Solat Asar kerana bimbang mereka terluput mengerjakannya dalam waktunya, manakala sekumpulan lain tidak mendirikannya sehingga mereka tiba di Bani Quraizah dan ianya telah lewat sehingga matahari tenggelam. Apabila diajukan kepada Baginda Rasulullah SAW, Baginda tidak menyalahkan mana-mana pihak dan memahami bahawa mereka mentafsirkan arahan Baginda SAW mengikut kefahaman masing-masing.

Para ulama seringkali merujuk peristiwa ini sebagai contoh klasik bagaimana perbezaan pandangan dan tafsiran merupakan suatu yang lumrah dan tidak tercela. Apa yang menyedihkan kita ialah apabila saban hari kita mendengar perbalahan dan perdebatan timbul disebabkan perbezaan pendapat dalam yang sepatutnya kita boleh berlapang dada. Apakah perlu kita bertelagah kerana berbeza pandangan sehingga mengeruhkan suasana, mewujudkan permusuhan dan konflik?. Para pendakwah perlu bijak menangani perbezaan pendapat agar mereka tidak menjadi seperti “orang politik” hari ini yang asyik bertelagah dan mencari peluang untuk menjatuhkan satu sama lain. Bagi orang politik, apa sahaja ruang dan peluang yang boleh digunakan untuk menjatuhkan musuh politik mereka atau peluang untuk memberikan kelebihan politik (political mileage), pasti akan dengan pantas merebutnya.

Pendakwah bukan seperti orang politik sekular hari ini, dan perbezaan pandangan di kalangan pendakwah sepatutnya ditangani dengan cermat dan berhemah. Masing-masing sepatutnya sentiasa mencari jalan bersangka baik dengan apa yang dituturkan. Inilah semangat al-Quran agar sentiasa bersangka baik (husnul dhan). Sayyidina Umar al-Khattab RA turut diriwayatkan ada menyebut “Jangan kamu bersyak wasangka atas apa yang dituturkan oleh saudaramu melainkan beranggapan ianya baik”. Sebaiknya mengelakkan daripada berdebat kerana Islam tidak begitu menggalakkan kita berdebat kerana dikhuatiri akan membawa perpecahan, permusuhan dan sia-sia.

Dalam sebuah hadith daripada Abu Umamah yang menyebut bahawa Baginda Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, “Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta, dan sebuah rumah di puncak syurga bagi orang yang memperelokkan akhlaknya.” (H.R. Abu Dawud)

Namun ada ketikanya walaupun dengan bersangka baik dan kita cuba mengelak daripada berdebat , kita masih merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan pandangan atau pendirian yang diberikan oleh orang lain itu dan merasakan bertanggungjawab atas amana ilmu membetulkan, maka lakukanlah dengan penuh hikmah dan bijaksana.

Banyak garispanduan yang telah disediakan oleh para ulama berhubung dengan tatacara berdebat supaya kita tidak melampaui batas dan adab ketika berdebat. Bahkan para ulama seperti Imam al-Ghazali, Imam Nawawi RA turut memberikan beberapa istilah yang mungkin ada sedikit berbeza dari segi makna apabila merujuk kepada perbezaan pandangan dan perdebatan seperti: khilaf, jidal, munazarah, mira’a dan khusumah. Mematuhi adab yang digariskan oleh para ulama ini akan membawa perdebatan itu kepada sesuatu yang benar, manakala melanggarinya boleh membawa kepada perdebatan yang batil dan sia-sia. Dalam rencana yang terbatas ini, dinukilkan beberapa adab untuk renungan bersama.

Berdebat Demi Kebenaran

Matlamat perdebatan perlu jelas demi mencari kebenaran dan bukannya kemenangan. Seringkali terjadi di kalangan kita yang berdebat untuk mempamerkan kehebatan penguasaan ilmu, kepetahan berhujah dan kemampuan mematikan hujah lawan dan bukan sangat untuk mencari kebenaran. Walau apa pun keadaan, walaupun mungkin beliau di pihak yang salah, beliau akan cuba mempertahankannya dan tidak akan menerima kemenangan walau jelas dan nyata hujah pihak lain itu benar dan hujahnya itu yang salah. Sikap sebegini tidak sepatutnya tiada dalam diri sesiapa jua yang terpaksa berdebat dalam menyelesaikan perselisihan pandangan. Imam al-Shafie RA menyebut “Tidak aku berdebat dengan seseorang melainkan aku mengharapkan akan Allah SWT zahirkan kebenaran di pihaknya”.

Berdebat demi mencari kebenaran inilah juga bermaksud berdebat kerana Allah SWT dan bukannya untuk membesarkan ego diri sendiri atau riya’. Imam al-Muzani RA menyebut “Hak dalam berdebat itu ialah menginginkan Allah SWT semata-mata, dan sanggup menerima kebenaran apabila dijelaskan”.

Berdebat dengan Hikmah

Berdebat bukanlah suatu yang dilarang dalam Islam jika ada keperluan, Namun dalam berdebat yang dianjurkan ia dilakukan dengan baik, penuh hikmah dan kebijaksanaan sepertimana mafhum Firman Allah SWT “ajaklah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dengan nasihat yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik” (Surah al-Nahl:125). Apabila kita merasakan kita atau orang yang kita berdebat mula tidak dapat mengawal perdebatan dan menjadi semakin beremosi, mengeluarkan kata-kata kesat maka sebaiknya dihentikan perdebatan kerana ia sudah lari dari matlamat sebenar perdebatan. Jika diteruskan ia menjadi sia-sia atau berdosa.

Mengelak Berdebat Perkara Khilafiyah

Dalam Islam, ada isu-isu yang sejak zaman Salafus Soleh lebih seribu tahun lalu lagi ianya gagal diselesaikan dan mereka sudah pun bersetuju untuk berbeda pandangan (agree to disagree). Mereka adalah ulama hebat, muktabar, menghabiskan seluruh masa dan kehidupan mereka menuntut ilmu berbanding kita hari ini yang sibuk dengan pelbagai urusan duniawi. Mencari ulama sehebat mereka hampir tiada lagi di zaman ini dan ungkapan sesetengah pihak “mereka lelaki kita juga lelaki” merupakan pernyataan angkuh dan tidak berpijak di bumi nyata. Oleh kerana itu, sekiranya di zaman mereka dan diikuti ribuan ulama selepas mereka juga masih gagal mencari satu pendapat yang boleh disepakati semua, maka sewajarnya kita harus berpuas hati bahawa di zaman kita juga kita tidak akan mampu melakukanya dan tidak perlu mengulangi ‘ mencipta pusingan roda yang sama’ (inventing the same wheel). Mengambil contoh misalnya menyentuh wanita bukan mahram bagi seseorang lelaki yang berwuduk tanpa berlapik membatalkan wuduknya dalam mazhab Shafi’e sedangkan mazhab-mazhab lain tidak berpandangan begitu, maka tidak perlulah kita cuba berdebat isu ini kononnya hadith ini lebih kuat, pandangan itu lebih benar dan sebagainya. Kaedah menyebut “tidak diingkari perkara yang diperselisihkan (ulama), apa yang diingkari ialah perkara yang disepakati”. Oleh itu jika kita cuba berdebat dalam isu seperti ini ianya hanya akan membuang masa dan tidak memberi apa-apa faedah dan penyelesaian.

* Rencana ini telah disiarkan dalam akhbar Berita Harian, 14 Mac 2015